Installations voor "jong publiek"


Rondreizende exposities
Atelier Amadeo en Mumobox kunnen gehuurd worden.
Deze installaties worden ter beschikking gesteld van Culturele Centra, scholen, gemeenten, ... in het kader van activiteiten tijdens de schooltijd of in de vrije tijd. Een gespecialiseerde begeleider ontvangt de kinderen tijdens ontdekkingsbezoeken, stages, ...

Contact voor een activiteit buiten België.
 

Permanente opstellingen
Amadeo concipieert een installatie die haar plek zal vinden in een bestaande omgeving (thema-expositie, onthaalruimte, ontdekkingsparcours, spelotheek, opvang, ...).
Vaak is het streefdoel hier pedagogisch en gaat de vraag uit van een CC, een school, gemeente, museum, ...
Er wordt eveneens 'opleiding' voorzien voor de volwassenen die de kinderen binnen deze nieuwe ruimte zullen ontvangen.
Contact opnemen voor een project.