Concept en visie


In januari 2000 beslist een groep kunstenaars en vaklui hun talenten, ervaring en know-how te bundelen om tot mooie objecten te komen die het publiek zouden aansporen deel te nemen aan een artistiek project in de Openbare Ruimte.

Klank wordt weerhouden als een element dat de interactie tussen het project van de artiest en het publiek toegankelijker kan maken. Nieuwsgierigheid, luisteren, onderzoek en experimentering zullen de bezoeker gidsen. De klank die door een simpele interventie van de bezoeker opgewekt wordt, vindt haar 'juiste' plaats slechts wanneer de onderlinge relatie tussen object, persoon en omgeving ook als dusdanig ervaren worden.
Het is precies binnen deze 'multi-dimensionele' interactie dat het werk van Amadeo tot haar recht komt.

Wij delen de visie dat de wereld gemaakt wordt doorheen het werk, de expressie en de creativiteit van eenieder. Tijdens een bezoek aan onze universums vertelt de bezoekers elkaar verhalen en bedenken ze imaginaire werelden. Als artiesten nodigen we het publiek uit om onze installaties te bezoeken waar het Reële en het Imaginaire elkaar ontmoeten.